Våre hus

Du er her: Leveranse » Inkludert i leveranse

Inkludert i standard leveranse fra Mesterhus Asker og Bærum

 • Komplett byggesøknad inkludert arkitekttegninger
 • Utarbeidelse av arbeidstegninger
 • Grunnet utvendig kledning
 • Fabrikkmalte vinduer og dører
 • Dobbeltkrummet betongtakstein
 • Takrenner, nedløp og beslag
 • Kjøkken-, bad- og garderobeinnredning
 • Innvendige fabrikkmalte trapper med eiketrinn
 • Fabrikkmalt listverk
 • Sanitærutstyr i henhold til tegning
 • Vegghengte toaletter
 • Skjult elektrisk anlegg ihht. NEK 400
 • Balansert ventilasjonsanlegg
 • Sentralstøvsuger
 • Forsikring av vår leveranse i byggetiden
 • Sikkerhetsstillelse i byggeperioden og fem år etter innflytting
 • Avtalefestet byggetid
 • 5 års reklamasjonstid
 • Kontrakt i henhold til Bustadoppføringslova

For en mer detaljert beskrivelse, ta kontakt med Mesterhus Asker og Bærum.
  

Mesterhus Asker og Bærum AS
Rudssletta 90, 1351 Rud
Telefon 67 13 97 10 - post@mhus.no

Mesterhus Asker og Bærum AS © 2009-19 - Innholdsoversikt